Vásárlási szerződés

Vásárlási szerződés

 

1. A szerződés létrejötte

A Webshopon keresztül történő elektronikus rendelésleadással a jelen dokumentumban leírt feltételek szerint vásárlási szerződés jön létre Leskó János egyéni vállalkozó ( a továbbiakban Eladó) és a rendelést leadó magánszemély vagy jogi személy  (a továbbiakban Megrendelő) között. A vásárlási szerződés a megrendeléssel vagy a rendszer automatikus válaszadásával még nem jön létre. A szerződés véglegesítése az Eladó által küldött e-maillel kerül véglegesítésre ebben az üzenetben szerepelnek a vásárlás pontos részletei (pl.: szállítási határidő, szállítási költség esetleg a weblapon nem szereplő egyéb részletek) Az előbb említett levél megérkezéséig az árakat tájékoztató jellegűnek kell tekinteni. A vásárlási szerződést a Eladó írásban megkötött szerződésnek tekinti, amelyet rendelésszámon iktat, és adatbázisban nyilvántart, valamint a megrendelés teljesítésétől számított egy évig tárol. A megrendelő a rendelés leadásának véglegesítésekor (un. sikeres aktiváláskor) fogadja el, ezen vásárlási szerződés feltételeit. Eladó kijelenti, hogy mind a Webshop működtetéséhez, mind a termékek értékesítéséhez az összes jogszabályban előírt engedéllyel rendelkezik.

2. Szerződő felek azonosítása

A vásárlási szerződés az Eladó, és a Megrendelő, mint vevő között jön létre. A Eladó csak a www.digiszikszo.hu internetes oldalon keresztül leadott rendelésekért felel. A Megrendelő a Megrendelői adatok kitöltésével adja meg vásárláshoz szükséges adatait, amelyeket minden egyes rendelés leadásánál lehetősége van módosítani, és a Eladó ezeknek megfelelően teljesíti a megrendelést és állítja ki a számlát. A hibás vagy hamis adatok megadásából eredő károkért minden felelősség kizárólag a Megrendelőt terheli. Az Eladó a nyilvánvalóan hibás vagy hamis regisztrációt jogosult törölni, továbbá kétség esetén a megrendelő valódiságát jogosult ellenőrizni.

3. Árak

A Digiáruház Webshopon a terméklistán feltüntetett ár az adott termék tájékoztató fogyasztói árai, amelyek az Eladó által küldött - automatikus e-mailt - követő üzenet az ebben szereplő feltételeket az Eladó kötelező érvényűnek tart.  Ezt az árat a megrendelésre küldött nem automatikus visszaigazolás tartalmazza. Az első visszaigazolást a rendszer automatikusan végzi, ezért a kiszállítás előtt a Megrendelés előtt minden esetben kap egy értesítész (e-mail, telefon) amiben szerepel a kiszállítás pontos időpontja és az esetleges árat vagy megrendelhetőséget érintő változások. Amennyiben valamely rendelés vagy rendelések bármilyen okból módosításra, összevonásra kerülnek, a módosított rendelésre a módosítás időpontjában érvényes kondíciók vonatkoznak.

4. Az eladó felelősségvállalása

Az Eladó vállalja, hogy Szikszó területén a megrendelt terméket ingyenesen a Megrendelő címére előre egyeztetett időpontban kiszállítja. Minden egyéb szállítási címre a "Hogyan vásároljunk" menüpontban megadott árakon szállítja.

5. A megrendelő felelősségvállalása

Megrendelő tudomásul veszi, hogy a megrendelés leadása részéről ajánlatnak minősül, melyhez kötve van. A megrendelő rendelése(i) jóváhagyásával jelen szerződést elfogadja, és az itt leírtak be nem tartásával szerződésszegést követ el, melyért jogi felelősséggel tartozik. Megrendelő vállalja, hogy az általa jóváhagyott rendelésekben megrendelt árut tartalmazó küldemények átvételéről és kifizetéséről gondoskodik az általa választott szállítási és fizetési módoknak megfelelően. Amennyiben a küldemény kézbesítése a megrendelő hibájából meghiúsul, az ebből eredő többletköltségeket a megrendelő megtéríti az Eladó számára.

6. A szerződés hatálya

Jelen szerződés a sikeres megrendelés aktiválásával lép hatályba, és a megrendelés teljesülésével zárul le. Az Eladó rendszere minden érvényes rendelésnek rendelésazonosító-számot ad melyet, a jóváhagyást követő oldalon, illetve a megrendelő által megadott címre küldött rendelésigazoló e-mailben közöl. Csak a rendelésazonosítóval rendelkező megrendelés érvényes!

A megrendelés visszaigazolását Webshopunk a megrendelés leadását követően legfeljebb 48 órán belül igazolja vissza. A vásárlási szerződés a visszaigazolással jön létre. Amennyiben a megrendelést 48 órán belül nem igazoljuk vissza, úgy a Megrendelő az ajánlati kötöttsége alól mentesül.  A megrendelő a megrendelt termékek átvételét követő 8 munkanapon belül indoklás nélkül elállhat a vásárlástól, kivéve, ha a megrendelt és kiszállított áru természete a visszaszolgáltatást nem teszi lehetővé. A vevő az elállási jogát az áru kicsomagolása előtt jogosult gyakorolni! Ebben az esetben a Eladó köteles a sérülésmentesen, hiánytalanul, bontatlan csomagolásban visszaszolgáltatott termék(ek) ellenértékét a visszaszolgáltatást követő legkésőbb harminc napon belül visszatéríteni. Az elállási jog gyakorlása miatt felmerült költségeket megrendelő viseli.

7. Panaszkezelés rendje

Webshopunk célja, hogy valamennyi megrendelést megfelelő minőségben, a megrendelő teljes megelégedettsége mellett teljesítse. Amennyiben a Megrendelőnek mégis valamilyen panasza van a vásárlási szerződéssel vagy annak teljesítésével kapcsolatban, úgy panaszát a digiszikszo@digiszikszo.hu e-mail címen vagy postai levél útján is közölheti. Webshopunk a panaszát legkésőbb annak beérkezésétől számított 30 napon belül kivizsgálja, és a panasz közlésével azonos módon tájékoztatja Önt a vizsgálat eredményéről, valamint arról, hogy annak elutasítása esetén milyen jogorvoslati lehetőségek állnak a megrendelő rendelkezésére. A jelen szerződésben és a kapcsolódó dokumentumokban nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyv, valamint az elektronikus kereskedelemre és a távollevők közötti szerződéskötésre vonatkozó jogszabályok az irányadók.

OWRlZjV